Innowacje w MŚP

badania rozwój innowacjeRusza nowy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na działanie 3.3 Innowacje w MŚP. Nabór wniosków potrwa od 28 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Dotację uzyskać będzie można na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Zapraszamy do współpracy!