Infrastruktura ochrony zdrowia

ochrona zdrowiaDo 8 grudnia 2017 r. trwa  nabór w ramach Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikaj?ce ze zdiagnozowanych potrzeb – w ramach  RPO Mazowieckiego, w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Więcej

Więcej

Dotacja dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem!

muzeum_logoWicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński 26 paĽdziernika 2017 r. podpisał 39 decyzji o dofinansowaniu projektów zgłoszonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i |rodowisko na lata 2014-2020.

W?ród projektów wybranych do dofinansowania znalazło się także Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Ste?barku dla którego opracowali?my dokumentację aplikacyjn?!

Więcej

Więcej

Infrastruktura dla obsługi podróżnych – Gmina Słomniki!

herb Słomniki 120x140Miło nam poinformować, iż pozyskali?my dotację dla 3 projektów Gminy Słomniki w ramach Poddziałania 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych ? SPR RPO Województwa Małopolskiego! Projekty dotycz?ce przebudowy parkingów przy stacjach: „PKP Słomniki”, „PKP Słomniki Miasto” oraz „PKP NiedĽwiedĽ” otrzymały dofinansowanie w ł?cznej wysoko?ci 2 047 263,23 zł! Dziękujemy za współpracę!

Więcej

Projekty badawcze

badania rozwój innowacjeOd 2 paĽdziernika do 29 grudnia 2017 trwa nabór w ramach Działania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa z POIR. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmuj? badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mog? być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Więcej

Więcej

Blisko 1 mln zł dla Szkół Europejskich we Wrocławiu!

Pozyskali?my kolejn? dotację dla naszego klienta na dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dostał największ? liczbę punktów w?ród Wnioskodawców, którym udało się pozyskać dotację-klient uzyskał aż 87,50% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.

Więcej

Więcej
×

banerek_V1

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh