Blisko 1 mln zł dla Szkół Europejskich we Wrocławiu!

Pozyskaliśmy kolejną dotację dla naszego klienta na dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt dostał największą liczbę punktów wśród Wnioskodawców, którym udało się pozyskać dotację-klient uzyskał aż 87,50% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.

Dotacja przeznaczona jest na podniesienie efektywności jakości kształcenia zawodowego w 4 placówkach na terenie ZIT WrOF poprzez zorganizowanie staży/praktyk zawodowych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 226 uczniów, podwyższenie kwalifikacji 20 instruktorów praktycznej nauki zawodu z zakresu fryzjerstwa informatyki oraz doposażenie sali informatycznej  i fryzjerskiej.