Infrastruktura dla obsługi podróżnych – Gmina Słomniki!

herb Słomniki 120x140Miło nam poinformować, iż pozyskali?my dotację dla 3 projektów Gminy Słomniki w ramach Poddziałania 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych ? SPR RPO Województwa Małopolskiego! Projekty dotycz?ce przebudowy parkingów przy stacjach: „PKP Słomniki”, „PKP Słomniki Miasto” oraz „PKP NiedĽwiedĽ” otrzymały dofinansowanie w ł?cznej wysoko?ci 2 047 263,23 zł! Dziękujemy za współpracę!