Projekty badawcze

badania rozwój innowacjeOd 2 października do 29 grudnia 2017 trwa nabór w ramach Działania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa z POIR. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

Nabór skierowany jest do mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw lub dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 1.1.1 przyjmuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.