Kariera

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

 

Ekspert do sporządzania planów rozwoju eksportu

Opis stanowiska pracy

Nasza firma zajmuje się doradztwem w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko Eksperta do sporządzania planów rozwoju eksportu/strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Główne obowiązki:

 • doradztwo w zakresie wyboru rynku docelowego przez klienta;
 • zebranie informacji o planach klienta związanych z rozwojem działalności eksportowej;
 • opracowanie planu rozwoju eksportu/ strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa;
 • ewentualny udział w konsultacjach dokumentu

 

Wymagania:

 • znajomość tematyki dotacji unijnych, zwłaszcza w zakresie wspierania działalności eksportowej;
 • doświadczenie w przygotowaniu planu rozwoju eksportu (warunek konieczny);
 • samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność;
 • gotowość do pracy pod presją czasu

 

Proponujemy współpracę na podstawie umowy o dzieło.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o przesyłanie CV oraz udokumentowanie doświadczenia w zakresie sporządzania planów rozwoju eksportu/ strategii działalności międzynarodowej na adres biuro@e-habitat.pl


 

Współpracownik w zakresie sporządzania wniosków unijnych

Nasza firma zajmuje się doradztwem w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko Współpracownika w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej.

Główne obowiązki:

 • opracowywanie koncepcji projektów;
 • opracowywanie wniosków, biznes planów, analiz finansowych oraz przygotowanie pozostałej kompletnej dokumentacji aplikacyjnej o dotacje na inwestycje ze środków unijnych;
 • obsługa projektu w czasie oceny formalnej i merytorycznej,
 • doradztwo dla klientów w obszarze realizowanych projektów,
 • wstępna identyfikacja potrzeb klientów, znajomość rodzajów beneficjentów, którzy mogą otrzymać wsparcie,
 • doradztwo klientom przy wyborze programu.

 

Wymagania

 • znajomość tematyki dotacji unijnych,
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o pozyskanie dotacji, przede wszystkim w zakresie dotacji inwestycyjnych (RPO, POIG, POIiŚ),
 • samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność,
 • gotowość do pracy pod presją czasu i wyjazdów służbowych,
 • obsługa MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Word i MS Excel.

 

Proponujemy współpracę na podstawie umowy o dzieło.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o przesyłanie CV oraz wykazu przygotowanych dokumentów na adres biuro@e-habitat.pl

Daumen hoch fr den Erfolg