Ankieta informacyjna – dotacje unijne

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Wszystkie zawarte w niej pytania mają na celu dobranie jak najlepszego z Państwa punktu widzenia Programu (Działania), tak, aby w najlepszym stopniu odpowiedzieć na Państwa oczekiwania. Jako informacje poufne, odpowiedzi na pytania przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego, w zakresie działań Grupy Habitat.

 

Dziękujemy za poświęcony czas.