Ankieta informacyjna – dotacje unijne

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Wszystkie zawarte w niej pytania mają na celu dobranie jak najlepszego z Państwa punktu widzenia Programu (Działania), tak, aby w najlepszym stopniu odpowiedzieć na Państwa oczekiwania. Jako informacje poufne, odpowiedzi na pytania przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego, w zakresie działań Grupy Habitat.

Dane firmy/organizacji:*
Jakie inwestycje planują Państwo w swojej firmie/organizacji? Prosimy o ich wymienienie przy uwzględnieniu m.in. zakupu środków trwałych, nieruchomości, sprzętu informatycznego, oprogramowania, know-how, remontów wraz z podaniem miejsca, okresu realizacji oraz planowanej wartości dla każdej inwestycji
Jakie szkolenia planują Państwo w swojej firmie/organizacji? Prosimy o podanie tematyki, grupy odbiorców, ilości osób która ma zostać przeszkolona (jeżeli różnych szkoleń proszę podać odpowiednio ilość osób dla każdego), informację w jakim miejscu szkolenie ma się odbyć, w jakim okresie czasu i jaka jest planowana wartość działania.
Ile osób Państwo zatrudniają?*
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Habitat:*
E-mail:*

 

Dziękujemy za poświęcony czas.