Dotacje Szkoleniowe

business, people and finances concept - group of smiling businessman with american dollar moneyW okresie programowania 2014-2020 bezpośrednie wsparcie na rzecz indywidualnych odbiorów w celu podnoszenia kwalifikacji czy też skorzystania z dostępu do usług rozwojowych będzie realizowane głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Nowe rozdanie unijnych funduszy to zupełnie nowe podejście do dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników. W poprzedniej perspektywie to firmy szkoleniowe opracowywały programy kursów, występowały o unijne granty i szukały chętnych do udziału w zajęciach. Obecna perspektywa zmieniła podejście z podażowego na popytowe. Teraz potrzeby szkoleniowe będą wychodziły bezpośrednio od przedsiębiorcy.

Ponadto wsparcie w ramach RPO będą mogły uzyskać osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) czy uczestniczenia w szkoleniach/kursach. Tutaj także dystrybucja środków będzie oparta na podejściu popytowym ? osoby dorosłe będą miały możliwość samodzielnego wyboru narzędzi i metod wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dostępnych w ramach konkretnych RPO, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Oferta jest szeroka:

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych
  • szkolne i pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego zawodowego
  • programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny
  • kształcenie w formach szkolnych
  • zdobycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i znajomości języków obcych (potwierdzone certyfikatem)

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji w celu jak najbardziej skutecznego aplikowania o środki unijne. Zakres naszych działań można podzielić na następujące etapy:

etapyI-IV