Rozliczanie dotacji

Pozyskanie środków unijnych i podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu to dopiero początek drogi. Prawdziwym wyzwaniem staje się prawidłowa realizacja projektu, właściwe prowadzenie dokumentacji oraz jego rozliczenie. Wywiązanie się z tych zadań wymaga znajomości wielu skomplikowanych przepisów krajowych i unijnych, a także wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów, promocji i informacji oraz innych procedur, których należy przestrzegać podczas realizacji projektów unijnych. Popełnienie błędu może skutkować dużymi opóźnieniami w przelewie refundacji, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitym wstrzymaniem płatności.

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych to zadanie trudne, z czego doskonale zdajemy sobie sprawę. Dlatego nasz Dział Rozliczeń oferuje Państwu profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu, oferując pomoc we wszelkich kwestiach formalnych i merytorycznych dotyczących rozliczania projektu.

Zakres naszych działań można podzielić na następujące etapy:

etapyv-VI

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo skupić się na rozwoju swojego biznesu, a nie na unijnej biurokracji.