Szkolenia

business, people and teamwork concept - group of smiling businesspeople meeting on presentation in office?HABITAT?, jako zespół praktyków na co dzień zajmujących się m.in. pozyskiwaniem najatrakcyjniejszych źródeł finansowania inwestycji swoich klientów oraz realizacją szerokiej gamy projektów, proponuje szkolenia w obszarach kompetencyjnych stanowiących podstawową działalność naszej firmy. 

Oferowane przez nas szkolenia to praktyczne warsztaty obejmujące pełen przegląd zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji w sektorze MŚP. Wszystkie prowadzone są przez trenerów będących jednocześnie konsultantami w obszarze zbieżnym do tematyki szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą obecną ofertą:

dotacje

Możliwości pozyskania przez przedsiębiorców dotacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Cel szkolenia: Przedstawienie przedsiębiorcom możliwości uzyskania finansowania ze środków UE na projekty inwestycyjne (dotacje, pożyczki). W trakcie szkolenia uczestnicy poznają źródła informacji o konkursach oraz uzyskają informację o dostępnych programach umożliwiających finansowanie przedsięwzięć.

Najbliższy termin: 12/01/2016, 30/01/2016

pisanie  Jak przygotować wniosek o dotację z funduszy unijnych?

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat zasad przygotowania dokumentacji związanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych. 

Najbliższy termin: 23 i 24/01/2016 oraz 27 i 28/01/2016

 ict Promocja firmy w Internecie

Cel szkolenia: Wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę i umiejętności związane z promowaniem firmy w internecie, w szczególności poprzez media społecznościowe oraz pozycjonowanie. Szkolenie dotyczy efektywnego wykorzystania różnych form promocji w Internecie. 

Najbliższy termin: 11/02/2016, 13/02/2016

W ramach prowadzonych szkoleń oferujemy pakiet materiałów dydaktycznych stanowiący uzupełnienie i utrwalenie treści szkolenia. Proponujemy zarówno szkolenia zamknięte, dedykowane zespołom złożonych z pracowników jednego przedsiębiorstwa, jak i szkolenia otwarte. W wypadku szkoleń zamkniętych miejsce i termin realizacji szkolenia dopasowane będą w pełni do oczekiwań klientów.