Pisanie wniosków dotacyjnych

Jak przygotować wniosek o dotację z funduszy unijnych?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat zasad przygotowania dokumentacji związanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Skrócony opis szkolenia

Szkolenie stanowi pierwszy krok do skutecznego pozyskiwania funduszy na inwestycje przedsiębiorstw. Atutem szkolenia jest kumulacja w formie dwudniowego szkolenia, w niezwykle przystępnej formie, bardzo rozległego obszaru wiedzy teoretycznej związanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia za osobę: 200 zł

Grupa docelowa
? Osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy
? Osoby zainteresowane tematyką funduszy unijnych

Program szkolenia
I dzień
– projektowe ABC (słownik funduszy unijnych, przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie ? poszczególne etapy)
– przegląd dokumentów niezbędnych przy tworzeniu wniosku
– przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów
– praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu

II dzień
– praca warsztatowa (praca z generatorem wniosków aplikacyjnych) nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu
– omówienie załączników do dokumentacji konkursowej, zasad ich sporządzania
– biznes plan ? wskazówki
– Fundusze Unijne dla firm na lata 2014-2020 ? krótkie wprowadzenie, procedura współpracy z klientem

Metodyka pracy

– Wykład: wprowadzenie teoretyczne dotyczące zagadnień poruszanych podczas szkolenia mające na celu nabycie przez uczestników wiedzy
– Warsztaty: praca grupowa mająca na celu pozyskanie konkretnych umiejętności bazujących na uzyskanej wiedzy, w szczególności związanych z obsługa generatora wniosków aplikacyjnych

Formularz rejestracji