Innowacje w MŚP

badania rozwój innowacjeRusza nowy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na działanie 3.3 Innowacje w MŚP. Nabór wniosków potrwa od 28 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Dotację uzyskać będzie można na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Zapraszamy do współpracy!

Więcej

POIR- projekty badawcze

badania rozwój innowacjeNarodowe Centrum Badań i Rozwoju z początkiem września ogłosiło kolejny w tym roku nabór w ramach Poddziałania 1.1.1 ?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa?, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie projektów przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą składać do 30 grudnia 2016 r .

 

Więcej

Więcej

Infrastruktura edukacyjna

nauka i edukacjaZarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs z Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  Jest on dedykowany dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych. Termin na składanie wniosków o dofinansowanie: 30.09 – 30.11.2016 r.

Więcej

Więcej

Wychowanie przedszkolne

żłobki przedszkolaW Województwie Śląskim ruszają konkursy na wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych. Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania jest zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach jest ten sam: 26.09 – 24.11.2016 r.

 

Więcej

Więcej

Dziedzictwo kulturowe

kultura i sztukaW kilku województwach w najbliższym czasie zaplanowane zostało przeprowadzenie konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, mających na celu realizację projektów polegających na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego. O wsparcie inwestycji w tym zakresie będą mogli ubiegać się uprawnieni wnioskodawcy z obszaru Woj. Opolskiego, Woj. Podkarpackiego oraz Woj. Wielkopolskiego. Pierwsze nabory rozpoczynają się już we wrześniu.

Więcej

Więcej
×

banerek_V1

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh