Infrastruktura szkolna

nauka i edukacjaZarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.7 Infrastruktura szkolna.  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja) wynosi ponad 23 mln PLN. Wnioski można składać w terminie 29.07.2016 – 14.09.2016 r.

Więcej

Więcej

Dotacje dla przedsiębiorstw

PO_WKPMikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły już wkrótce ubiegać się o środki na wdrażane innowacji. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego ogłoszony został bowiem nabór z Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP. Dotacje będzie można przeznaczyć zarówno na samo wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, jak i na zakup urządzeń oraz know-how.  Wnioski preselekcyjne będzie można składać w terminie 19 – 30.09.2016 r. 

Więcej

Więcej

Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

PO_WZPInstytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi. Uprawnieni Beneficjenci mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie 01.08 – 30.09.2016 r.

Więcej

Więcej

Śląskie: dotacje na B+R

PO_WŚ30 czerwca rozpoczął się nabór z Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO Woj. Śląskiego. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10.08.2016 r. Maksymalny poziom dofinansowania projektów: 80% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej

Więcej

Gospodarka niskoemisyjna

PO_WDŚW Województwie Dolnośląskim ogłoszony został konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna MŚP.  Uprawnienie beneficjenci mają czas na składanie wniosków o dofinansowanie w terminie: 8-31.08.2016 r.

Więcej

Więcej
×

banerek_V1

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh