Infrastruktura edukacyjna

żłobki przedszkolaWojewództwo Lubuskie jako kolejne ogłasza konkurs z RPO na wsparcie edukacji przedszkolnej z Poddziałania 9.3.1  Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach konkursu mogą być wnioskodawcy z terenu MOF Zielona Góra. Termin na składanie wniosków: 26.08 – 28.09.2016 r. 

Więcej

Więcej

Przedsiębiorczość na obszarach Natura 2000

PO_MPodlaskInstytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego ogłosiła konkurs w ramach  Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. W konkursie startować mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, a wsparcie przewidziane jest m.in. na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej. Termin składania wniosków: 19.09 – 24.10.2016 r. Na dofinansowanie projektów przeznaczona została kwota 20 mln PLN.

Więcej

Więcej

Wsparcie dla OZE w MŚP

energetyka ozeW Województwie Warmińsko-Mazurskim dostępne będą dotacje dla przedsiębiorstw z Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie: 31.08 – 28.09.2016 r.

Więcej

Więcej

Opieka nad dziećmi do lat 3

żłobki przedszkolaW Województwie Mazowieckim ogłoszony został konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3. Termin na składanie wniosków: 29.08 – 19.09.2016 r.

Więcej

Więcej

Edukacja przedszkolna

żłobki przedszkolaW trzech województwach tj. Kujawsko-Pomorskie, Podkarpackie oraz Świętokrzyskie, ogłoszone zostały konkursy z Regionalnych Programów Operacyjnych mające na celu wsparcie wychowania przedszkolnego.  Nabory rozpoczną się z końcem sierpnia a zakończą się we wrześniu. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych, a minimalna wartość projektu to  100 000 zł.

Więcej

Więcej
×

banerek_V1

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh