POIR- projekty badawcze

badania rozwój innowacjeNarodowe Centrum Badań i Rozwoju z początkiem września ogłosiło kolejny w tym roku nabór w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie projektów przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą składać do 30 grudnia 2016 r .

 

Więcej

Więcej

Infrastruktura edukacyjna

nauka i edukacjaZarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs z Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  Jest on dedykowany dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych. Termin na składanie wniosków o dofinansowanie: 30.09 – 30.11.2016 r.

Więcej

Więcej

Wychowanie przedszkolne

żłobki przedszkolaW Województwie Śląskim ruszają konkursy na wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych. Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania jest zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach jest ten sam: 26.09 – 24.11.2016 r.

 

Więcej

Więcej

Dziedzictwo kulturowe

kultura i sztukaW kilku województwach w najbliższym czasie zaplanowane zostało przeprowadzenie konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, mających na celu realizację projektów polegających na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego. O wsparcie inwestycji w tym zakresie będą mogli ubiegać się uprawnieni wnioskodawcy z obszaru Woj. Opolskiego, Woj. Podkarpackiego oraz Woj. Wielkopolskiego. Pierwsze nabory rozpoczynają się już we wrześniu.

Więcej

Więcej

Wsparcie dla rodziców dzieci do 3 r. ż.

żłobki przedszkolaRuszają kolejne konkursy mające na celu wsparcie opieki nad najmłodszymi, tym razem w Woj. Kujawsko-Pomorskim oraz w Woj. Łódzkim.  Oczekiwanym efektem projektów będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci  zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

Więcej

Więcej
×

banerek_V1

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh