Kontakt

Retro style image of a businessman holding three wooden cubes with contact symbols - envelope, at sign and telephone - conceptual of communication and business support.

HABITAT Prime sp. z o.o.

ul. Z. Modzelewskiego 37/U6, 02-679 Warszawa
tel.: (+48 22) 654-62-78
e-mail:biuro@e-habitat.pl
NIP: 525-221-00-53   REGON: 017279233

 

Biuro w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda
Biuro w Gdańsku
ul.Garncarska 33 l. 3, 80-894 Gdańsk

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000006523  Kapitał zakładowy: 50.000 zł

 

 

Formularz kontaktowy

 

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Firma / Instytucja

Telefon (wymagane)

Treść wiadomości